Ansøg om visum

"*" indicates required fields

DD slash MM slash YYYY

Handelsbetingelser for Visumpartner

Visumpartner.dk er ejet af eCommerce Green Nordic ApS (CVR: 41948191). eCommerce Green Nordic ApS herefter ‘Visumpartner’.

1. Generelle vilkår

1.1 Disse handelsbetingelser regulerer forholdet mellem Visumpartner og kunden vedrørende visumassistance til rejsende.

1.2 Ved at benytte vores tjenester accepterer du disse handelsbetingelser i deres helhed.

1.3 Visumpartner forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere disse handelsbetingelser uden forudgående varsel. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

2. Servicebeskrivelse

2.1 Visumpartner tilbyder visumassistance til rejsende, der ønsker at ansøge om visum til det land, de skal rejse til.

2.2 Vores tjenester omfatter vejledning, dokumentindsamling, ansøgningshåndtering og generel assistance i forbindelse med visumansøgningsprocessen.

2.3 Visumpartner er ikke ansvarlig for afgørelsen om visumgodkendelse eller afslag, da dette er den pågældende ambassades eller konsulats beføjelse.

3. Kunden ansvar

3.1 Kunden er ansvarlig for at give nøjagtige og fuldstændige oplysninger til Visumpartner i forbindelse med visumansøgningen.

3.2 Kunden skal sikre, at alle indsendte dokumenter er gyldige, korrekte og opfylder de krav, der er fastsat af den relevante ambassade eller konsulat.

3.3 Kunden er ansvarlig for eventuelle ændringer i rejsedatoer, rejserute eller andre relevante oplysninger og skal informere Visumpartner herom i god tid.

4. Betaling

4.1 Kunden accepterer at betale Visumpartner de gældende gebyrer for de ydede visumassistance-tjenester. Gebyrerne vil blive specificeret og oplyst på forhånd.

4.2 Betaling skal ske i overensstemmelse med de angivne betalingsmetoder og betalingsfrister.

4.3 Eventuelle ændringer eller aflysninger af tjenester vil være underlagt de gældende afbestillings- eller ændringsgebyrer, som vil blive informeret om i forvejen.

5. Fortrolighed

5.1 Visumpartner vil behandle alle kundeoplysninger og dokumenter fortroligt og kun bruge dem til formålet med visumansøgningen.

5.2 Visumpartner vil træffe rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kundeoplysninger mod uautoriseret adgang eller videregivelse.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Visumpartner påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelser, afslag eller andre problemer, der opstår som følge af den relevante ambassades eller

6.2 Når dine dokumenter er blevet indleveret hos de relevante myndigheder, påtager den respektive myndighed sig ansvaret for håndteringen af dine dokumenter.

6.3 Når dine dokumenter er blevet sendt tilbage til dig via den valgte forsendelsesmetode, påtager den respektive forsendelsesmetode sig ansvaret for leveringen af dine dokumenter.

6.4 Visumpartner fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller forsinkelser, der opstår efter indlevering af dine dokumenter til de relevante myndigheder eller under forsendelsen tilbage til dig.

7. Levering af visum

7.1 Visumpartner tilbyder forskellige leveringsmuligheder for returnering af det udstedte visum til kunden.

7.2 Følgende leveringsmuligheder er tilgængelige:

7.3 Kunden skal vælge den foretrukne leveringsmetode og betale det tilhørende gebyr.

7.4 Visumpartner påtager sig intet ansvar for eventuelle forsinkelser, tab eller skader, der opstår under leveringen, når visumet er blevet afsendt.

7.5 Kunden er ansvarlig for at give korrekt leveringsadresse og kontaktoplysninger for at sikre en vellykket levering.

7.6 Visumpartner påtager sig ikke ansvar for eventuelle tab, bortkomst eller skader på visumpakker eller -breve, der opstår under leveringen med PostNord. Når visumet er blevet afsendt, bliver det kundens eget ansvar at følge op på leveringen og kontakte PostNord direkte ved eventuelle problemer eller spørgsmål.

7.7 Kunden opfordres til at følge op på leveringen og kontakte PostNord’s kundeservice for yderligere assistance. Visumpartner vil gerne bistå kunden med at indhente relevante oplysninger fra PostNord, men kan ikke holdes ansvarlig for PostNord’s handlinger eller manglende levering.

8. Fortrydelsesret

8.1 Forbrugeren er dækket af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret i henhold til gældende lovgivning.

8.2 Fortrydelsesretten gælder ikke, hvis kunden er en virksomhed eller en organisation.

8.3 Vedrørende vores visumassistance-tjenester skal det bemærkes, at fortrydelsesretten frafalder, når serviceydelsen/visumansøgningen påbegyndes, og kunden har givet udtrykkeligt samtykke og anerkendelse heraf i forbindelse med ordreafgivelsen.

8.4 Kunden accepterer, at Visumpartner kan påbegynde arbejdet med visumansøgningen straks efter modtagelsen af betaling og udtrykkeligt samtykke fra kunden.

9. Refundering

9.1 Visumpartner refunderer det fulde beløb betalt af kunden, hvis visumansøgningen bliver afvist af den relevante ambassade eller konsulat.

9.2 Hvis kunden trækker sit samtykke tilbage eller ønsker at annullere ordren, selvom den allerede er påbegyndt, er kunden kun berettiget til at få refunderet Visumpartners servicegebyr, hvis der allerede er betalt et gebyr til ambassaden.

9.3 Refundering vil blive foretaget inden for en rimelig tidsramme, dog indenfor 2-10 hverdage, og ved brug af den samme betalingsmetode, som kunden anvendte ved købet.

10. Deling af data

10.1 Visumpartner kan være nødt til at dele visse oplysninger med de relevante ambassader og konsulater i forbindelse med behandlingen af kundens visumansøgning.

10.2 Kunden giver sit udtrykkelige samtykke til, at Visumpartner kan dele nødvendige oplysninger med ambassader og konsulater i forbindelse med behandlingen af visumansøgningen. Dette samtykke gives før ordreafgivningen og anses for at være givet ved køb af vores visumassistance-tjenester.

10.3 Kunden har ret til til enhver tid at trække sit samtykke tilbage ved at give besked til Visumpartner. Hvis kunden trækker sit samtykke tilbage, vil Visumpartner straks stoppe behandlingen af visumansøgningen og ikke videregive yderligere oplysninger til ambassader og konsulater.

10.4 Det er vigtigt at bemærke, at tilbagetrækning af samtykke kan påvirke muligheden for at fuldføre behandlingen af visumansøgningen, og at yderligere oplysninger kan være påkrævet af ambassader og konsulater for at fortsætte processen.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Visumpartner påtager sig intet ansvar for tab, forsinkelser, beskadigelse eller bortkomst af pas, dokumenter eller andre genstande, medmindre det skyldes Visumpartners egen fejl. I sådanne tilfælde er Visumpartners ansvar begrænset til grundprisen for erstatning af den pågældende genstand.

11.2 Visumpartner påtager sig ikke ansvar for tab, forsinkelser, beskadigelse eller bortkomst af genstande, der skyldes en leveringsservice eller udsteder.

11.3 Pasomslag og alle dokumenter, såsom originale bankudskrifter, eksamensbeviser og fødselsattester, som Visumpartner ikke har anmodet om, skal beholdes af ansøgeren. Visumpartner påtager sig intet ansvar for tab eller skader på sådanne dokumenter.

11.4 Visumpartner påtager sig ikke ansvar for rejsende, der vælger at ansøge om visum ved ankomst til landet.

11.5 I den udstrækning, det er tilladt ifølge loven, undtager eller begrænser Visumpartner alle direkte og indirekte tab eller følgeskader samt alle lovpligtige eller underforståede betingelser og forpligtelser. Dette inkluderer tabt fortjeneste, rejse- eller ferieomkostninger eller tab, der opstår som følge af oplysninger taget fra websitet.

11.6 Med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette afsnit er Visumpartners maksimale ansvar for ethvert tab, du lider, uanset om det er inden for eller uden for aftalen eller på anden vis, begrænset til det gebyr, du har betalt. For ikke-forbrugere er dette gebyret for tjenesteydelsen, og for forbrugere er det tab og skader op til højst 2500 DKK, der direkte kan tilskrives Visumpartners ukorrekte levering af tjenesteydelser.

12. Betalingsmetoder

12.1 Visumpartner accepterer følgende betalingsmetoder:

12.2 Kunden kan vælge en passende betalingsmetode fra ovenstående muligheder ved betaling for Visumpartners ydelser.

12.3 Kunden skal sørge for, at betalingen foretages inden for de angivne betalingsfrister og i overensstemmelse med de specificerede instruktioner.

12.4 Visumpartner forbeholder sig retten til at ændre eller tilføje accepterede betalingsmetoder efter eget skøn og uden varsel.

13. Priser

13.1 Visumpartner opererer med følgende prissætning:

13.2 For en detaljeret oversigt over priser, herunder specifikke ambassadegebyrer for forskellige lande og vores servicegebyr, henvises kunden venligst til vores menu punkt “Priser”.